Test tốc độ không dùng google speed insight

Th510

Về tốc độ thì bác f12 chọn sang network như em gửi trên là được
hoặc dùng cái này : https://chrome.google.com/webstore/detail/page-load-time/fploionmjgeclbkemipmkogoaohcdbig?hl=vi

thời gian load dưới 5s là oki
https://pagespeed.web.dev/

Bình luận

Gọi cho chúng tôi

0987.86.2983

Liên hệ hỗ trợ
Chat ngay