Sử dụng google tag manager và google analytics xác định đối tượng truy cập trong thời gian cho phép

Th418

Cách sử dụng google tag manager và  google analytics GA 4 xác lập đối tượng truy cập vào website theo thời gian mong muốn.

Đầu tiên vào Google tag manager tạo sự kiện cho đối tượng truy cập với các điều kiện như sau:

Tạo thẻ sự kiện GA4

với các điều kiện như sau:

 

gtm nho hon 5s 1

Tên sự kiện duoi 5s

sẽ đượng link trực tiếp sang google analytic

Tiếp đến thiết lập bộ tính giờ

bo tinh gio

 

Khoảng thời gian là được tính là minigiay

Số mili giây giữa các sự kiện kích hoạt.

Tiếp đến chuyển sang google analytics để tạo đối tượng

Ở đây bạn có thêm  chúng vào đối tượng loại trừ hoặc đối tượng tiếp cận

Ở đây tôi thêm chúng dưới đối tượng loại trừ

?doi tuong nho nhon 5s

 

sự kiện duoi5s

sẽ đượng tự động link sang đây

chúc thành công

Bình luận

Gọi cho chúng tôi

0987.86.2983

Liên hệ hỗ trợ
Chat ngay