Kích Thước GDN

Th317

kích thước gdn
Định dạng hình ảnh GIF, JPG, PNG
Định dạng HTML5 Tệp ZIP chứa HTML và có thể chứa CSS, JS, GIF, PNG, JPG, JPEG, SVG (Thích ứng hoặc thông thường)
Các định dạng AMPHTML Tệp ZIP chứa 1 tài liệu HTML và tối đa 39 nội dung phương tiện.
Kích thước t.đa 150 KB
Kích thước quảng cáo
Hình vuông và hình chữ nhật
200 × 200 Hình vuông nhỏ
240 × 400 Hình chữ nhật dọc
250 × 250 Hình vuông
250 × 360 Màn hình rộng gấp ba

300 × 250 Hình chữ nhật trong dòng
336 × 280 Hình chữ nhật lớn
580 × 400 Netboard
Bảng dẫn
468 × 60 Biểu ngữ
728 × 90 Bảng dẫn
930 × 180 Biểu ngữ đầu trang
970 × 90 Hình chữ nhật dài lớn
970 × 250 Bảng thông cáo
980 × 120 Toàn cảnh
Nhà chọc trời
120 × 600 Nhà chọc trời
160 × 600 Hình chữ nhật cao và rộng
300 × 600 Nửa trang
300 × 1050 Thẳng đứng
Di động
300 × 50 Biểu ngữ di động
320 × 50 Biểu ngữ di động
320 × 100 Biểu ngữ lớn trên thiết bị di động

2 cái 1235×650
2 cái 650 x 650

Quy mô danh sách tiếp thị lại
Yêu cầu để phân phát quảng cáo cho danh sách tiếp thị lại của bạn sẽ khác nhau dựa trên mạng mục tiêu. Mức độ chính xác của quy mô danh sách ước tính sẽ khác nhau, tùy thuộc vào tùy chọn cài đặt danh sách, khoảng thời gian kể từ khi bạn cài đặt thẻ, tùy chọn cài đặt chiến dịch và các yếu tố khác.

Mạng hiển thị của Google phải có tối thiểu 100 khách truy cập hoặc người dùng đang hoạt động trong vòng 30 ngày qua.
Mạng Tìm kiếm của Google phải có ít nhất 1.000 khách truy cập hoặc người dùng hoạt động trong vòng 30 ngày qua.
YouTube phải có ít nhất 1.000 khách truy cập hoặc người dùng hoạt động trong vòng 30 ngày qua.
Quảng cáo trên Gmail phải có ít nhất 1.000 khách truy cập hoặc người dùng hoạt động trong vòng 30 ngày qua trên Mạng Hiển thị.
Quảng cáo khám phá phải có ít nhất 1.000 khách truy cập hoặc người dùng hoạt động trong vòng 30 ngày qua

Bình luận

Gọi cho chúng tôi

0987.86.2983

Liên hệ hỗ trợ
Chat ngay